Razboiul Sfînt


Acest film înfățișează un an din viața poporului român. În el se oglindește redeșteptarea națională a României regelui Mihai sub veghea creatoare de destin a Mareșalului Antonescu.

Este chipul măreț și adevărat al unui neam ce-și scrie istoria prin vitejia și jertfele armatei sale.

https://youtu.be/k705FQv5A7M