Go to ...

Ion Antonescu

in memoriam

RSS Feed

Razboiul Sfînt


Acest film înfățișează un an din viața poporului român. În el se oglindește redeșteptarea națională a României regelui Mihai sub veghea creatoare de destin a Mareșalului Antonescu.

Este chipul măreț și adevărat al unui neam ce-și scrie istoria prin vitejia și jertfele armatei sale.

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *