Razboiul Sfînt


Acest film înfățișează un an din viața poporului român.

În el se oglindește redeșteptarea națională a României regelui Mihai sub veghea creatoare de destin a Mareșalului Antonescu.

Este chipul măreț și adevărat al unui neam ce-și scrie istoria prin vitejia și jertfele armatei sale.

Film de montaj. Evenimentele politice și militare începând cu vara anului 1940 și până în 1941: intrarea trupelor sovietice în Basarabia și Bucovina de Nord, sosirea trupelor germane în România, intrarea în război, trecerea Prutului, ocuparea orașelor Hotin, Cernăuți, Chișinău, forțarea Nistrului și străpungerea liniei de apărare sovietice.